عصا !!!

یک پیامک دلچسب؛
ظریف: مردی که هلوکاست را انکار می کرد رفته است.  !!!!
امیرالمؤمنین علیه السلام: سوگند به خدا خواستی نکوهش کنی، اما ستودی؛ خواستی رسوا سازی که خود را رسوا کرده ای؛ مسلمان را چه باک که مظلوم واقع شود مادام که در یقین خود شک نکند.

/ 3 نظر / 16 بازدید

midooni chera hichkas bara en post nazar nazashte i think because its not important

ماه ولاء

از مـیـان تـمـام سـالـنـامـه هـای قـمـری و مـیـلادی ، تـقـویـم دل مـن ، در ایـن سـرزمـیـن تـا ابـد شـمـسـی ست؛ وقـتـی کـه خـورشـیـد، نـام کـوچـک تـوسـت... الـسـلام عـلـیـک یـا شـمـس الـشـمـوس... اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا(ع) [گل]

بچه دهاتی

سلام . در ادامه کلام درربار امیرمومنان(ع) ، این هم خطاب به آنهایی که خواسته اند مثلاً محمود(=پسندیده) را تحقیر کنند : قال المعصوم(ع) : من بلغ اربعین و لم یتعصی، فقد عصی!