التماس دعا

دوستان عزیز هرگز ندیده سلام

 به عنوان اولین در خواست از شما بله شما که با چشمان مهربان خود به این نوشته نگاه میکنید می خواهم که همه با هم برای پیروزی دکتر احمدی نژاد همانند چهار سال گذشته از صمیم دل و سویدای جان دعا کنید این دعای دست جمعی بی پاسخ نخواهد ماند.

/ 0 نظر / 4 بازدید