تقدیم به امام الحرمین

از این راست تر

         نمی توانستی بگویی

                             که کافرم!!!

پیمانه ای شراب در کنار شیطان بزرگ

                          ابلیس زمان!!!

در معیت اعوان و انصار کفر

            وچنین شجاعت

تنها از یزید بر می آمد

جای  زها زه و تبریک است

                            آفرین!!

                 شادباش!!!

پیمانه ات کاسه سر طفلی است

                       و شراب زلال درونش

که به مستی سر میکشی

                      زلال خون اطفال بی گناه !!

می دانم

چه لذتی می بری

                امام الحرمین!!!!!

           داعیه دار تولیت حرم امن!!!!!

             بعد از معاویه

                 تو امروز توانستی!

توانستی پس از قرن ها

           روی سیاهش را سپید کنی

 

«چشم براهند برای حضور جمعه ی پایانی رمضان المبارک برای دلهای بی پناه بارقه ی امید باشیم »

/ 0 نظر / 6 بازدید