دیگر پسر ها قند عسل نیستند کاکل بسرند!!

 

بله تعجب نکنید این مطلب اندکی متفاوت تر از دیگر مطالب وبلاگ است حقیقتش این چند وقته آنقدر قیافه های عجیب و غریب دیده ام که مجبور شدم این دو سه خط را بنویسم زمانی بود که این مثل در میان خانواده های ما رایج بود و شعار آنها این بود که« پسر پسر قند عسل» اما با کمال تاسف باید گفت که تهاجم فرهنگی کار خودش را کرد و قند عسل ها را تبدیل به کاکل بسر کرد آن هم کاکل به سر هایی که اغلب با الحان شل و ول سخن میگویند و ادای دختران را در رفتار و کردار از خود بروز میدهند. فی الواقع گویی پسر ها از پسر بودن خود سیر شده اند و گرنه چنین اقدامات محیر العقولی  توجیه دیگر نمی تواند داشته باشد اگر اندکی صبر کنید برای رفع اتهامی که اکنون در مخیله تان به نگارنده میزنید که همانا فمنیست گرایی است اقدام مقتضی صورت خواهم داد یعنی حتما گوش دختران را هم خواهم پیچاند بنابراین عصبانی نشوید و به این سوال فکر کنید که آیا مدلهای طراحی شده وارداتی برای آراستن ظاهر مناسب احوال پسر ایرانی هست؟ حالا به ملیت هم اهمیت ندهیم، آیا واقعا گمان میکنید مرتب و منظم در ملا عام ظاهر می شوید؟ اگر اندکی به چشمان گرد شده اطرافیان در خیابان نگاه کنید و به خود القا نکنید که آخر تیپ هستید و این تحیر بدان خاطر است متوجه میشوید که این مردم بیچاره از فرط تعجب زبان به کام شان نمی چرخد و تنها چشمان شان از دیدن اشکال غریب شما گرد شده و با نگاه با شما سخن میگویند پس مطمئن باشید آخر تیپ نیستید. خوب برویم سر دختر خانم ها که این روز ها که چه عرض کنم یک چندی است به شدت به بینی های نازنین حساسیت پیدا کرده اند و آنقدر مدل آن را عوض میکنند تا آخر بی دماغ می شوند و به طور کلی خوشگل میشوند!! این هیچ؛ دندان های بیچاره هم به تازگی مزین به نگین میشوند ناخن ها نمیدونم چی چی میشوند که دیگر برای محافظت از آن نباید زیاد دست به آب و ظرف شستن و قس علی هذا بزنند که خوب این قابل توجه آقایان محترم که من بعد شستن ظروف و کلا کار آشپز خانه با حضرات است چون ناخن مبارک مخدرات دچار آسیب میشود و دیگر امور که روا نیست رسانه ای شود و خود بدان ها وقوف کافی و وافی دارید بلکه از نگارنده بیش؛ در نهایت میخواهم از گل دختران خوب سرزمینم سوال کنم این همه دست کاری در کار خالق برای چیست ؟گمان میکنید خدا در خلق شما کوتاهی کرده« العیاذ بالله» که اکنون خودتان دست بکار ترمیم نقایص بر آمده اید؟ پیشرفت علم بلا شک خوب است اما گاهی مصائبی نیز به دنبال می آورد و آن عدم آگاهی استفاده کنندگان از علم است هر چیز به جای خویش نیکوست. قدر آنچه را دارید بدانید و از نعمتهای خدا درست استفاده کنید این قبیل کار ها خود نوعی ناسپاسی در پیشگاه حضرت حق است شما نیز اطمینان داشته باشید این قبیل اقدامات شاهزاده سوار بر اسب سپید را براه که نمی آوردهیچ از راه بدر میکند چه اینکه شهزاده ها از خانم های پر خرج تبری میجویند وگرنه شاهزاده نمیشدند. 

/ 0 نظر / 6 بازدید