آتیه ی روشن

تخریب  نکرد  دائم  از  خدمت   گفت        از  آتیه  روشن  و  از  عزت  گفت

احسنت به احمدی نژادی که سخن         از خوبی خود نگفت از ملت گفت

/ 1 نظر / 4 بازدید
SAM

سلام خوبي؟ آپم با :"چند واقعه و چند عبرت...." ......... منتظرم ...... ..... .... ... .. . انتـــظار