شناخت اسطوره کاری کودکانه نیست که هر کس و ناکسی مدعی آن شود جناب نوری زاده از آن دسته انسان هایی است که هنوز« هِ» را از« بِ» تشخیص نداده قدم در وادی اسطوره شناسی گذاشته وبقول اصفهانی ها نه زیر گذاشته س آ نه رو، مدعی شده اند که خانم فائزه هاشمی بلا نسبت همه ی زنان ایران« اسطوره زنان ایرانی است» شگفتا که برای این مدعا دلایلی چون چاپ پیام فرح دیبا در روزنامه زن و نیز فاتحه خواندن وی را بر گور شاه خائن ملاک قرار داده که والا اگر خانم های با فضیلت ایرانی از این عمل خبر دار شوند گرچه عده ای میدانند یقینا فائزه خانوم باید به فکر عدم بازگشت به موطن خویش باشد و یا در همان خانه خدئه بماند و دم بر نیارد. کسر شأن است برای زن ایرانی که چنین کسی را اصلا ایرانی بداند تا چه رسد به اسطوره ی زن این آقای نوری زاده ی کوچولو گمان کرده هنوز قوره نشده میتواند دم از مویز شدن بزند یکی نیست به این بنده خدا بگوید آخه این خانوم اصلا در مملکت ما عددی محسوب نمیشود که شما یک مرتبه اسطوره اش خواندی؛ عرض کردم اسطوره شناسی کار شما نیست بروید سوادتان که تکمیل شد بعد نسبت به این کار اقدامات اولیه کنید و پیش از آن با استادان فن مشورت کنید شاید اصلا شناخت اسطوره برای وطن فروشان مضر باشد و احوال شما دگرگون شود یا خدای ناخواسته سلامتتان به مخاطر بیفتد از اندیشه وطن فروشی ها که کرده اید خدا بر تعقل شما و دوستان نابخردتان بیفزاید.