دیرگاهی است تا غرب با استفاده از هنر های بصری دست به ساختن اسطوره هایی زده و میزند تا خود را به عنوان یک قدر قدرت نظامی درمغز جهانیان فرو کند عمده ترین پدیده ی خلاقانه آنها آفرینش شخصیت آرنولد با ظاهری ورزیده  و بازوانی ستبر بود که تماشای هیبت او بیننده را بر آن میداشت تا گمان کند آمریکا یک ابرقدرت نظامی است و با داشتن تعداد کثیری آرنولد هیچ ملتی را یارای مقابله با او نیست. تا جایی که بخاطر دارم و اگر اشتباه نکنم خلق این شخصیت اواسط دهه ی شصت اتفاق افتاد یعنی آن هنگام که بسیجی 15 ساله ظریف جسه ما- با ظاهری نا منظم و غیر متعارف به لحاظ نظامی- مرد میدان رزم بود و دشمن تا بن دندان مسلح را به زانو در آورده و بخاک مذلت نشانده بود. در قیاس دو گزینه ی یاد شده شخصیت خیالی و البته تو خالی آرنولد با شخصیت حقیقی و البته مصمم بسیجیان کم سن و سال برای آن دسته از ظاهر بینان که بصیرت و مشی فکری شان در چشمانشان خلاصه میشود؛ گزینه نخست نماد یک مرد جنگی منظم و مسلح است که احدی یارای رویارویی با وی را ندارد وبگمانشان داشتن چندتایی آرنولد میتواند در یک چشم بهم زدن نتیجه جنگ را به نفع آنها بر گرداند. لذا لازم است گفته شود که صاحبان شخصیت های خیالی که مستانه و لا یعقل دست به اقدامات نظامی میزنند بحقیقت فکر نظامی ندارند و به قول خودمان بیگدار به آب میزنند صِرف لشکر کشی و حرکت دادن ناوهای غول پیکر بدون در نظر گرفتن عواقب آن حمله به افغانستان و عراق به بهانه های واهی و کشتن غیر نظامیانِ بی گناهِ از همه جا بی خبر از نظر هیچ عقل سلیمی جنگ محسوب نمیشود تا منجر به کسب افتخار و مدال شود؛ خوب است این نقل قول را از زبان دکتر احمدی نژاد بیاورم ،ایشان در بیانات اخیرشان در اصفهان و در جمع خانواده شهدا از غربی ها این پرسش را کردند که «آیا در میان کارشناسان شما یکی پیدا نمیشد تا به سران بیشعور شما بگوید ورود به افغانستان راه برون رفتی ندارد» لااقل برای ما این مقوله اثبات شده که ظواهر و اسباب و آلات پیشرفته جنگی نیست که نیروی نظامی را پیروز میکند بلکه بصیرت و آگاهی و اندیشه ی نظامی است که نتایج خوبی بدست میدهد. مانند آنچه در هشت سال دفاع مقدس شاهد و ناظر آن بوده ایم. پس آرنولدها هیچ وقت پیروز نبوده و نخواهند بود مسلما کسانی که از عمق فکری و بصیرت کافی در تشخیص امور بر خوردارند اگر بر سر خاکریز تصمیم قرار گیرند و مُخَیَر باشند تا جبهه ی حق را از باطل تمییز دهند به سوی بسیجی نا مرتبِ خاک آلودِ حق طلبِ ولاییِ خوش فکر سرازیر میشوند و نه آرنولد منظم تا دندان مسلح خوش برو یال که جنگ را در ظواهر آن خلاصه کرده است .

 

      «الهام گرفته ازسخنرانی دکتر عباسی عنوان آژاکس 2»