دست    آن    شیخ       ببوسید     که تکفیرم       کرد                                                           محتسب           را          بنوازید        که        ز        نجیرم           کرد

معتکف     گشتم    از    این  پس    بدر پیر    مغان                                                           که به یک جرعه می از  هر  دو جهان سیرم  کرد

آب      کوثر       نخورم     منّت       رضوان نبرم                                                                 پرتو    روی    تو  ای   دوست   جهانگیرم  کرد

دل    درویش   بدست   آر   که   از سّر الست                                                                  پرده         برداشته             آگاه          ز       تقدیرم            کرد

پیر     میخانه      بنازم      که      بسر       پنجه ی   خویش                                                                  فانیم       کرده      عدم     کرده       و     تسخیرم     کرد

                                                                                                                        خادم        درگه          پیرم            که        ز          دلجوئی               خود

                                                                                                                        غافل       از         خویش     نمود   و   زبر   و    زیرم    کرد

خوشا بحال معتکفان که رب جلّ وعلی سه روز با ایشان نرد عشق می بازد و محصول این عشق بازی ورود عاشقانه است به ماه عشق، ماه رمضان، ماه خدا، ایام سپید اعتکاف و خجسته میلاد مولای متقیان علی علیه السلام پدر خاک بر همه ی شیعیان مبارک دوستان مرا فراموش نکنید

ذکر خیرتان درخیل عاشقان فراموش مباد .