امشب ،دکتر جان، شش بر صفر که هیچ بی نهایت گل زدی که در تصور کسی هم نمی گنجید در فینال زود رس پیروزی از آن دکتر احمدی نژاد بود و همان گونه که حامیان میر حسین خود پیش بینی شش بر صفر شدن آن را کرده بودند باید گفت شش بر صفر که هیچ بیش از اینها شگفتی آفرین بود "دکتر احمدی نژاد"زین پس حامیان محترم جناب میر حسین که گفته بودند در صورت پیروزی احمدی نژاد باید چادر به سر از مملکت فرار کنند باید هر چه زودتر اقدامات لازم را برای تهیه این کالا انجام دهند چون ممکن است مافیای ثروت و قدرت از لجش چادر را گران کند گرچه حضرات فراری از اقشار پر درآمد خوش درآمد و مرفه جامعه هستند و من پیشنهاد میکنم به فکر تهیه چادر با مارک الگانس یا میتسوبیشی باشند بسیار زیبا و بسیار گران مناسب احوال آقایان   والسلام پیروز باد اسلام و حامیان اسلام.