بیانات رهبری در حمایت از دولت نهم

١-رئیس جمهور محترم ما امروز سخنان خوبی بیان کردند.تکیه ی بر عدالت،اساسی ترین و محوری ترین اصل یک حرکت الهی است.

٢-عدالت شعار اصلی و هدف بزرگ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی بوده و هست.

٣-عدالت،تندروی نیست؛حق گرائی است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است؛جلو گیری از ویژه خواری است؛جلو گیری از تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان است.

۴- اهدافی که مطرح شده است،اهداف والائی است.

۵-دولت محترم وخدمتگذار با برنامه ریزی صحیح، با همان کیفیتی که در سند چشم انداز بیست ساله تصویب شده و سیاست هائی که اعلام شده است _که جهت این سیاست ها هم عدالت،رفاه عمومی و توسعه علمی و فنی و همه جانبه و عدالت محور است _در این جهت حرکت کند.

۶- شاید هیچ عبادتی بالاتر از عبادت مسؤولی نیست که به خاطر تلاش و خدمت به مردم،از راحت و آسایش و امنیت خود صرف نظر میکند.

٧-این رو حیه خدمتگذاری،خکساری،تواضع در مقابل مردم و شناخت عظمت مردم را برای خودتان حفظ کنید ،که این نعمت بزرگی است.

١٢/۵/١٣٨۴بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد