مردان   خدا  پرده    پندار    دریدند       یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند

همت طلب ازعالم رندان سحر خیز       زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

وفات عالم ربانی عارف بالله حضرت آیت الله بهجت بر عموم شیعیان جهان خصوصا بر حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و رهبر معظم انقلاب تسلیت باد