جرعه    نوشان  می   جام  الستیم  هنوز

             باده  پیمای  حقیقت  شده، مستیم  هنوز

بر    سر   سفره    عقد    بشریت     بخدا

بله  گفتیم  و  به   پای  بله هستیم  هنوز

گرچه   گفتند   ظلومیم   و   جهولیم   ولی

گو بگویند،که درعالم بالای نشستیم  هنوز

در    قُمار    کِششِ    بار    امانت   ما   را

دستِ خون است که هم باز ببستیم هنوز

عشق آنروزسپردَاست به ما حضرت عشق

گرچه   از  غایت  آن  طَرف  نبستیم   هنوز

ما که خَرگاه در این خاک زدیم از در دوست

 خودشکستیم ازاین فصل وشکستیم هنوز

عاشقان   را   همه   اندوه   بود  روز  فراق

 وصل را در طلب ، از  غیر گسستیم  هنوز

فکر  و   ذکر  همه   عشاق  بود  یار ، نگار

 دستِ  خون  است دلا جام بدستیم هنوز

 

:تلمیحات

اَلَست بِربکُم:قالوا بَلی

آیا من پروردگار شما هستم:گفتند آری

 اِنا عَرضنَا الاَمانةَ عَلی السَمواتِ و الاَرض والجِبال فَابین اَن یَحمِلُها و اَشفِقنَ مِنها حَمَلها الانسان اِنه کان ظَلوماً جَهولاً

ما به آسمانها و زمین و کوههای عالم عرض امانت کردیم همه از تحمل آن امتناع ورزیده و از آن هراس داشتند تا انسان(ناتوان)بپذیرفت و انسان هم بسیار ستمکار و نادان بود