بی مقدمه،از سر درد و تحیر

این سلام با همه ی سلام هایی که در زندگی شنیده ای فرق میکند. فرمانده؛ میخواهم تو را به یاد خاطرات بیندازم یاد آن روز ها که برای عملیاتی نامه داده بودی و من آن را این روزها به یاری تصاویر از زبان شهید بزرگوار خرازی شنیدم نامه تو را میخواند تا لشگر امام حسین را به لحاظ روحی آماده کند و به حق چقدر زیبا نوشته بودی آن نامه را و چه عالمانه نیروهای اسلام را برای جهاد در راه خدا آماده کردی و چه خاضعانه در پایان امضا کردی برادر شما محسن رضایی؛

سخن از« رفتن به کربلا بود و نشانه رفتن قلب دشمنان اسلام آنگونه که سراسیمه و پابرهنه فرار کنند».

 سخن از« سپاه محمد بود و سپردن شمشیر نبی الله از دستان مبارک امام عصر به سربازان اسلام».

 گفته بودی« آمدن و رفتن دست ما نیست، آمده ایم و باید برویم».

 گفته بودی «سخنِ« بیهوده میجنگید» را خطاب به امام حسین هم گفتند».

 گفته بودی «ما مرد جهادیم و برای ما ننگ است که جلوی دشمن سر خم کنیم».

 گفته بودی« تا آخرین نفس خواهیم ایستاد و گردن کفار را به آسمان پرتاب خواهیم کرد».

 گفته بودی «به ما می گویند با دشنان اسلام چه کار دارید؟و پاسخ داده بودی مسلم است« اشداء علی الکفار» کار ماست».

 گفته بودی« کسانی که می گفتند تا مرگ شاه خائن نهضت ادامه دارد همه پس از سقوط شاه مردند و انقلاب را همراهی نکردند کسانی هم که امروز میگویند تا مرگ صدام خائن نهضت ادامه دارد پس از صدام همگی خواهند رفت اما ای رزمنده تو که گفته ای تا رفع فتنه در جهان نهضت ادامه دارد تو جاویدان هستی انقلابت خواهد ماند آوازه اسلام را همچنان از آفریقا گرفته تا قلب آسیا و آمریکا زنده نگاه خواهی داشت و خواب را بر دشمنان اسلام حرام خواهی کرد برادر عزیز من شادمان باش که وقت حمله رسید نوبت ملاقاتت فرا آمد مولایمان حسین علیه السلام اجازه فرمود تا وارد شوی السلام علیک یا ابا عبدالله...برادر شما محسن رضایی».

بله اینها گفته های تو وبهتر بگویم اعتقادات تو در آن نامه ایست که خطاب به فرماندهان و بسیجیان تحت فرمانت به رشته تحریر در آوردی اما چند سخن با برادر محسن سالهای حماسه؛ برادر عزیز ابتدا مشخص کن که جزء کدام گروهی یقینا  جزء آندسته که پس از سقوط شاه انقلاب را رها کردند نیستی ولی آنچه موجبات ایجاد سوال در نسل جنگ شده؛ آنان که تو را و جنگ را خوب بخاطر دارند این است که آیا پس از صدام و اتمام جنگ انقلاب را رها کردی؟ یا نه کمی بعد تر . شعار رزمندگان خود را ادامه نهضت تا رفع فتنه آوردی که شعار ایست بحق و بحقیقت نیز چنین کردند اما اکنون در این روزگار احساس نمیکنی که خود در گرداب فتنه افتاده ای یا به گرداب فتنه افکنده شده ای؟ تو بازمانده جان برکفان حماسه ساز ولایی هستی همرزم خرازی ها و همت ها و باکری ها و... باید بگویم برادر محسن عزیز اکنون مکان جنگیدن عوض شده دشمن همان دشمن و هدف ما همان هدف است تا «رفع فتنه نهضت ادامه دارد» یعنی تا آن هنگام که به انحاءمختلف فتنه انگیزی کنند رزمندگان اسلام باید به انحاء مختلف پیکار کنند ما قسم یاد کرده ایم این پرچم را که از دستان مبارک روح الله گرفته ایم به صاحبش برسانیم ما به فرماندهان زبده و نیروی شجاع و مصمم بسیجی نیاز مندیم تا نهضتمان را ظفرمندانه تحویل صاحب الزمان دهیم برادر محسن برگرد  ازین ملت و ازین نفوس پاک یاری بخواه و در مقابله با فتنه ای که به پا کرده اند مانند یک بسیجی فهیم و با اقتدار بپا خیز ملت آماده ی در آغوش گرفتن مردان شجاع است.